Documents for download  
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Nos formations bachelor - brochure
Le descriptif des cours

Bachelor en Cultures Européennes - Lëtzebuerger Linguistik a Literatur

De Programm vun der Luxemburgistik ass integrale Bestanddeel vum Bachelor en Cultures Européennes. Dat huet en Afloss op d’Programmstruktur an d’Choixen, déi sech Iech bidden. Et ass deemno wichteg, d’Informatiounen, déi Äert Studiejoer (dat akadeemescht Joer, an deem Dir Äere BCE-Studium ugefaangen hutt) betreffen, genau unzekucken.

The Luxembourgish Linguistics and Literature Programme is part of and contributes to the Bachelor en Cultures Européennes. This affects the programme structure and the types of choices available to you. Please make sure you check out the information relating to your year of entry (the academic year in which you started your studies in the BCE).

Studiejoer 2022 - 2023 / Academic year 2022 - 2023

 

Prgrammstruktur/ Programme structure

 

Den Organigramm an d’Modulstruktur hëllefen Iech, déi verschidden Etappe vun Ärem Studium ze plangen:
Please use the Organisation Chart and the Module Structure to plan your studies and track your progress.

 

 

Semester 1 (Winter 2023-2024)

Lecture (hours)Exercise (hours)ECTS
TOTAL (mandatory / optional) 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Aféierung an d'Lëtzebuerger Literaturgeschicht
[BCE-200]
I. Literatur I33 4
Aféierung an d'linguistesch Luxemburgistik
[BCE-201]
II. Linguistik I28 4
Keng Angscht virun der Lëtzebuerger Orthografie. Richteg Lëtzebuergesch schreiwen (och am wëssenschaftleche Kontext)
[BCE-202]
II. Linguistik I28 4
Aféierung an d'Soziolinguistik
[BCE-203]
III. Soziolinguistik I28 4
Literaresch Textanalys an Textinterpretatioun
[BCE-209]
IV. Analys a Methoden I28 4

Semester 2 (Summer 2022-2023)

Lecture (hours)Exercise (hours)ECTS
TOTAL (mandatory / optional) 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Literaturgeschicht: eng thematesch a vertikal Approche
[BCE-206]
I. Literatur I26 4
Grammaire I (Morphologie)
[BCE-207]
II. Linguistik I28 4 4
Sprooch an den neie Medien
[BCE-208]
III. Soziolinguistik I26 4
Sociolinguistics Methods and Analysis
[BCE-221]
IV. Analys a Methoden I26 4
Histoire luxembourgeoise transnationale II - Transnationale Luxemburger Geschichte II
[BCE-135]
V. Geschicht28 4

Semester 3 (Winter 2023-2024)

Lecture (hours)Exercise (hours)ECTS
TOTAL (mandatory / optional) 0 / 0 0 / 0 0 / 0
??Literaturfeld: Akteuren an Institutiounen?
[BCE-252]
??VI. Literatur II?26 4
Aféierung an de lëtzebuergesche Sazbau
[BCE-253]
??VII. Linguistik II?26 4
??Variatiounslinguistik?
[BCE-254]
??VII. Linguistik II?28 4
??Sproochdidaktik: Methoden a Praxis?
[BCE-255]
VIII. Didaktik I28 3
Thinking about Language Diversity
[BCE_EU-1]
  (optional)
EU1: Virliesungsreien26 8
Thinking about Language Diversity
[BCE_EU-1]
  (optional)
EU2: D'Originnen vum modernen Europa26 8
Histoire ancienne: Les christianismes antiques en contexte
[BCE-54]
  (optional)
EU2: D'Originnen vum modernen Europa28 4
Introduction to computational Text Analysis and Text Interpretation
[BCE_EU-139]
  (optional)
EU6: Kultur a Gesellschaft28 6
Introduction to computational Text Analysis and Text Interpretation
[BCE_EU-139]
  (optional)
EU8: Professionaliséierungsmodule - Beräich Enseignement28 6