Home // Research // FLSHASE // Education, C... // News & E... // MercreDYS 4/10 – Dyspraxie: Unzeechen, Diagnose a Prise en charge

MercreDYS 4/10 – Dyspraxie: Unzeechen, Diagnose a Prise en charge

twitter linkedin facebook google+ email this page
Add to calendar
Speaker: Dr. Danielle Hoffmann, Université du Luxembourg & Nathalie da Costa, Dys-Positiv, Luxembourg
Event date: Wednesday, 26 April 2017, 17:30 - 19:00
Place: Campus Belval, Maison du Savoir, auditoire 3.540

Ënnert der Bezeechnung Dyspraxie gi verschidden neuromotoresch Stéierunge regroupéiert déi zesumme 5 bis 6% vun de Kanner betreffen. Dës Entwécklungsstéierung huet en Impakt souwuel op d’schoulesch Reussite vum Kand, wéi och op seng Fräizäitaktivitéiten an alldeeglech Gesten. Dës Kanner ginn dacks als onbehollef beschriwwen, si hu souzesoen zwou lénker Hänn. Als Resultat leiden d’Kanner oft souwuel um schouleschen, wéi och um sozialen an emotionale Plang. Méi präzis handelt et sech bei der Dyspraxie ëm eng Stéierung bei der Konzeptioun, der Programmatioun an der Ausféierung vu Gesten, an dëst huet en Impakt op d’Grobmotorik an/oder Feinmotorik vum Kand. Am Virtrag gëtt fir d’éischt eng kuerz theoretesch Aféierung an d’Dyspraxie gemaach. Dono geet et an den Detail vun den éischten Unzeechen, der Diagnos an der Prise en charge vu Kanner mat Dyspraxie.

Danielle Hoffmann

ass Fuerscherin an diploméiert Psychologin op der Uni Lëtzebuerg. Hir Fuerschung ënnersicht Léierprozesser aus enger kognitiver Perspektiv an an engem méisproochege Kontext. Ganz besonnesch intresséiert ass si doru wéi Kanner Zuele verschaffen, wéi dës mat Representatioune vum Raum verbonne sinn, a wéi eng Problemer dobäi kënnen entstoen.

Nathalie da Costa

ass diploméiert Psychologin a klinesch Lerntherapeutin beim Service Dys-Positiv. Si mécht souwuel d’Diagnostik wéi och eng Prise en Charge/Therapie bei Kanner mat Léierschwieregkeeten a gëtt Hëllefsstellunge fir d’Schoul an den Alldag. Si gesäit Kanner mat ganz verschiddene Léierschwieregkeeten, dorënner och reegelméisseg Kanner mat enger Dyspraxie.

 

Contact & inscription : rpe@uni.lu