Documents for download
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Brochure DE
Brochure FR
exemplarische Kanonliste Germanistik
exemplarische Lyrikliste Germanistik
Our Master degree programmes
Home // Studies // FHSE // Master en Enseignement Secondaire

Master en Enseignement Secondaire

This content is available in Luxembourgish below.

The Master in Secondary Education prepares students to become highly qualified teaching professionals in the Luxembourg school system.

A tailor-made teacher training programme

The Master in Secondary Education offers four tracks:

The programme is specially designed for students who already hold a Bachelor’s degree in German Studies, Romance Studies or Mathematics. To be eligible for the Luxembourgish Studies track, a Bachelor’s degree in philology or cultural studies is expected.

Students are enabled to deepen their knowledge in the respective fields and develop the skills needed for teaching in classroom settings.

Acquire solid theoretical, practical and educational knowledge

In addition to courses in the core subject areas, the curriculum includes classes in educational sciences, educational sociology and psychology to provide students with the necessary skills to understand and face the challenges of teaching and learning a multicultural and multilingual school system.

The programme puts a special focus on issues specific to Luxembourg such as multilingualism, multiculturality and integration and equips students with the needed pedagogical tools and methods.

The courses are organised together with other Master’s programmes of the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education (FHSE) and the Faculty of Science, Technology and Medicine (FSTM):

 • Trinationaler Master in Literatur-, Kultur- und Sprachgeschichte des deutschsprachigen Raums;
 • Master Theaterwissenschaft und Interkulturalität;
 • Master in Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen;
 • Master in Social Sciences and Educational Sciences;
 • Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts;
 • Master in Mathematics.

Career opportunities

Students are prepared for a career as teachers in the Luxembourg secondary education system.

Graduates can also apply for a PhD-Programme at one of the University of Luxembourg’s doctoral schools.

Lëtzebuergesch Versioun

De Master en Enseignement Secondaire bereet d’Student*innen dorop vir, qualifizéiert Enseignante*ën am lëtzebuergesche Schoulsystem ze ginn.

Ee Programm, fir zu Lëtzebuerg ënnerriichten ze kënnen

De Master en Enseignement Secondaire ass a véier Fachberäicher ënnerdeelt:

De Programm riicht sech u Student*innen, déi e Bachelorofschloss an der Germanistik, Romanistik oder Mathematik hunn. Fir Luxemburgistik ze studéieren, ass e Bachelorofschloss an enger Philologie oder enger kulturwëssenschaftlecher Disziplin néideg.

D’Student*inne wäerten hir Kenntnisser an de jeeweilegen Disziplinne verdéiwen an déi néideg Kompetenzen entwéckelen, fir am Secondaire ze enseignéieren.

Fondéiert theoreetesch, praktesch a pedagogesch Kenntnisser opbauen

Nieft de Veranstaltungen an engem vun de véier Fachberäicher, bitt de Masterstudiegang Veranstaltungen an den Erzéiungswëssenschaften, der Bildungssoziologie an der Bildungspsychlogie. Sou bauen d’Student*innen déi néideg Fäegkeeten op, sech den Erausfuerderungen vum Léieren an Enseignéieren an engem multikulturellen a méisproochege Schoulsystem ze stellen.

Dofir läit e besonnesche Fokus vum Masterprogramm op der Méisproochegkeet an der Multikulturalitéit, déi déi spezifesch Léiersituatioun zu Lëtzebuerg ausmaachen.

D’Coursë ginn zesumme mat anere Masterprogrammer vun der Fakultéit fir Geeschteswëssenschaften, Erzéiungswëssenschaften a Sozialwëssenschaften (FHSE) an der Fakultéit fir Naturwëssenschaften, Technologien a Medezin (FSTM): organiséiert:

 • Trinationaler Master in Literatur-, Kultur- und Sprachgeschichte des deutschsprachigen Raums;
 • Master Theaterwissenschaft und Interkulturalität;
 • Master in Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesen;
 • Master in Social Sciences and Educational Sciences;
 • Master in Learning and Communication in Multilingual and Multicultural Contexts;
 • Master in Mathematics.

Beruffsméiglechkeeten

D’Student*inne ginn op e Parcours als Enseignant*e am Secondaire zu Lëtzebuerg virbereet.

D’Absolvent*inne kënne sech ausserdeem an en Doktoratsprogramm aschreiwen, fir en Doktorat an enger Doctoral school vun der Universitéit Lëtzebuerg ze kréien.

 

 

 

 

Scholarship

This Master is part of the Guillaume Dupaix International Master's Scholarship funded by the Luxembourg Ministry of Foreign and European Affairs and the Ministry of Higher Education and Research. It aims to attract high-achieving international students who wish to follow a master’s programme at the University of Luxembourg.

Find all the relevant information here 

Course director

Contact


Kontakt

Ricarda Leidinger 

Study Programme Administrator

ricarda.leidinger@uni.lu

-----------------------------

 • Dauer: 4 Semester (120 ECTS), Vollzäit
 • Aschreiwungsfraisen: 200 € / Semester
 • Sproochen: FR; DE, LU, EN
 • Aschreiwungen: 
  • EU: Februar - August
  • Non-EU: Februar - Abrëll